OVĚŘUJTE SI VŽDY VŠECHNY INFORMACE…

Proto zde máte tento přehled…

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

  • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • Usnesení výboru pro sociální politiku č. 7 ze dne 1. prosince 2021 k vládnímu návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
  • Usnesení výboru pro sociální politiku č. 6 ze dne 1. prosince 2021 k vládnímu návrhu zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
  • Usnesení rozpočtového výboru č. 11 ze dne 1. prosince 2021 k vládnímu návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022
  • Návrh poslanců Marka Nováka, Patrika Nachera, Karla Havlíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
  • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013
  • Návrh poslanců Ivana Bartoše, Martina Kupky, Věry Kovářové, Jana Jakoba, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
  • Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2020

Dokumenty výborů, komisí a podvýborů

An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.

TOP-magazín

TOP magazín, TOP informace

COVID v ČR – web

covid-19, koronavirus v ČR

CO SE DĚJE? – FB

ce se děje? v CŘ