OVĚŘUJTE SI VŽDY VŠECHNY INFORMACE…

Proto zde máte tento přehled…

MINISTERSTVO ZAHRANICNÍCH VĚCÍ

  • Kambodžský zdravotní systém je dobře technologicky vybavený, avšak chybí mu kvalifikovaní technici, kteří by zajistili servis a opravy zdravotnické techniky. V návaznosti na rozvojové projekty, které měly za cíl zlepšit vybavenost zdravotnických zařízení, byl připraven projekt na zvýšení odborných kapacit.
  • Státní tajemník ministerstva zahraničních věcí Miloslav Stašek se setkal dne 1. prosince 2021 s velvyslankyní Indonésie v České republice Kenssy Ekaningsih a projednal záležitosti vzájemné spolupráce.
  • V lotyšské Rize se 30. listopadu a 1. prosince 2021 uskutečnilo jednání ministrů zahraničí zemí Severoatlantické aliance. Českou republiku zastupoval šéf diplomacie Jakub Kulhánek (ČSSD). Mezi hlavní témata jednání patřilo zejména aktuální sílící napětí na ukrajinsko-ruské hranici. Ministři diskutovali také o situaci v Bělorusku či o budoucnosti Aliance. Dvoudenní jednání v Rize představovalo důležitý milník mezi letošním summitem NATO v Bruselu a nadcházejícím v Madridu, který má proběhnout v červnu příštího roku. Ministr Kulhánek mimo jiné zdůraznil, že klíčové je udržet alianční jednotu.
  • V Gruzii patří včelařství k jedné z nejvýdělečnějších zemědělských aktivit. Česká rozvojová agentura zde proto už od roku 2016 podporuje projekt udržitelného včelařství, jehož cílem je přispět ke zvýšení produkce kvalitního medu a podpořit zavedení efektivních postupů a správné výrobní praxe.
  • Dne 25. listopadu 2021 se uskutečnilo podruhé v tomto roce pracovní jednání Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí.
  • Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje ve smyslu § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo tiskové mluvčí / tiskového mluvčího v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na SZEU v Bruselu v oboru služby: "Zahraniční vztahy a služba". Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na dobu vyslání s trváním do 28. února 2023, […]
  • MZV ČR informuje o usnesení vlády zde dne 26. listopadu 2021 č. 1084 k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky.
  • Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD) se ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2021 zúčastní v lotyšské Rize zasedání šéfů diplomacií zemí NATO. Zasedání bude důležitým milníkem mezi letošním summitem NATO v Bruselu a nadcházejícím v Madridu (červen 2022), který má odsouhlasit nový alianční Strategický koncept.
  • MZV ČR vyhlašuje dvě dotační výzvy na projekty humanitární pomoci pro rok 2022. Žádosti budou předkládány elektronicky v dotačním systému www.mzv.grantys.cz do 17. ledna, 14:00 hodin.
  • Státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí ČR Miloslav Stašek jednal ve dnech 25. – 26. listopadu 2021 v Paříži s generálním sekretářem ESVČ Stefanem Sanninim o rotaci Evropské služby pro vnější činnost na rok 2022 a u přiležitosti pravidelného setkání státních tajemníků a generálních sekretářů členských států EU informoval o stavu příprav českého předsednictví v Radě EU v roce 2022.

TOP-magazín

TOP magazín, TOP informace

COVID v ČR – web

covid-19, koronavirus v ČR

CO SE DĚJE? – FB

ce se děje? v CŘ