OVĚŘUJTE SI VŽDY VŠECHNY INFORMACE…

Proto zde máte tento přehled…

MINISTERSTVO DOPRAVY

  • „Systém elektronické dálniční známky funguje a je pro občany jedním z nejlepších elektronických nástrojů. Je rychlý, pohodlný, bezpečný a řidiči si ho chválí. Státu šetří peníze a motoristům, kteří vše mohou vyřídit z domova, šetří čas. Po roce fungování může být elektronický systém dálničních známek vzorem k digitalizaci dalších agend,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. Zatímco dříve nákup klasického papírového kuponu znamenal jeho shánění, nalepování, a hlavně nekonečné seškrabávání, dnes trvá pořízení elektronické verze v průměru 3 minuty. Dálniční e-známky si nejčastěji lidé kupují ve čtvrtek, denně se jich průměrně prodá kolem 15 tisíc.   Před rokem začal prodej dálničních e-známek […]
  • „V roce 2020 bylo v důsledku vlivu námrazy, sněhu a náledí evidováno 1829 dopravních nehod. Při nich zemřelo 10 lidí a dalších 40 bylo těžce zraněno, lehce bylo zraněno 619 osob. Počet těchto dopravních nehod byl v roce 2020 nejnižší za 10 let. Opět ale musíme připomenout, že uplynulý rok byl ovlivněn omezeními v dopravě souvisejícími s epidemii COVID-19,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Oproti předchozímu roku bylo usmrceno o 1 osobu méně, o 11 klesl také počet těžce zraněných. V důsledku většího poklesu počtu dopravních nehod způsobených námrazou, sněhem či náledím než poklesu počtu usmrcených došlo […]
  • V úterý odpoledne, tedy den před oficiálním otevřením, proběhlo za účasti zástupců ČD a investora slavnostní uvedení východního křídla do provozu. Zítra už se tato část výpravní budovy po více než roce otevře také veřejnosti.  Kompletní rekonstrukce nádraží je rozdělena do čtyř etap. V rámci právě dokončené třetí etapy proběhla revitalizace východního křídla včetně nové prosklené přístavby. V této části budovy jsou převážně komerční plochy, jako jsou potraviny, tisk, rychlé občerstvení nebo kavárna. V chodbě jsou k dispozici také lavičky. V rámci prvních dvou etap již dříve proběhla např. rekonstrukce fasády na severní straně budovy, oprava střechy či veřejných toalet. […]
  • „Jsem rád, že se smysluplnost a potřebnost této stavby prokazuje i v praxi. Díky čtečce průtoku cestujících, kterou jsme v podchodu nechali instalovat, víme, že novým podchodem v pracovní dny projde až 6,5 tisíc lidí, o víkendech jsou čísla zhruba poloviční,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Nová čtečka snímá pohyb veřejnosti mířící jak směrem do nádražní haly, tak i na opačnou stranu. Její instalace je součástí pilotních projektů SMART technologií, kterými se Správa železnic zabývá.   Nová spojnice mezi Žižkovem a hlavním nádražím v Praze se během dvou měsíců stala oblíbenou a plně využívanou cestou. Prodlouženým severním podchodem, […]
  • ŘSD musí i při silném sněžení zajistit vlastními pracovníky průjezdnost více než 1 050 kilometrů dálnic v celé ČR. Údržbu mají na starosti jednotlivá střediska správy údržby dálnice (SSÚD). Na jedno SSÚD připadá přibližně 50 km dálnice. Zbývající úseky dálnic (cca 350 km) a silnice I. třídy udržují dodavatelské firmy na základě smluv uzavřených s ŘSD.  Kromě zaměstnanců jednotlivých SSÚD leží tento náročný úkol také na specializované technice. ŘSD má k dispozici celkem 200 sypačů. Připraveno je rovněž 48 universálních vozidel s různým technickým vybavením – při velké sněhové nadílce například přijdou ke slovu mohutné frézy, schopné zvládnout i ty […]
  • „Hlavním cílem této investiční akce je zajištění bezbariérového přístupu na nová nástupiště, zvýšení rychlosti projíždějících vlaků a současně i vyšší bezpečnost provozu,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Z důvodu zásadní změny celkového kolejového řešení ve stanici Vsetín bude stávající výpravní budova nahrazena novým dopravním terminálem. Ten bude sloužit pro potřeby cestujících ve vlakové i autobusové dopravě a pro zajištění provozního zázemí železniční stanice. Terminál bude mít dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží; to bude komunikačně propojené s navazujícím podchodem. Hlavní čekací plochy pro cestující budou umístěny v odjezdové hale v prvním podlaží. Navazovat budou přímo na pokladny. V […]
  • „Ročně si musí vyměňovat řidičský průkaz po uplynutí desetileté platnosti kolem půl až tři čtvrtě milionů lidí. Nově mohou ušetřit jednu návštěvu úřadu a vše vyřídit pohodlně on-line. Přes Portál občana je možné díky pár kliknutím žádost podat během několika minut. Nový řidičák si pak vyzvednou na vybraném úřadě,“ řekl při spuštění funkce ministr dopravy Karel Havlíček. Tato služba byla spuštěna v červnu letošního roku na Portálu občana, přičemž ji mohou ročně využít stovky tisíc řidiček a řidičů při výměně průkazu s končící platností. Místo návštěvy úřadu lze tedy nově využít ePodání a poslat žádost elektronicky přes Portál občana s […]
  • „Zájmem Ministerstva dopravy je podporovat vzájemnou spolupráci a aktivity českých leteckých subjektů se svými mongolskými partnery. Podepsání Memoranda na úrovni ministerstev považujeme za základní stavební kámen budoucí spolupráce. Memorandum tak dává záruku navázání dlouhodobých vztahů, která je v tomto oboru nezbytná,“ říká k tomu náměstek ministra dopravy Jan Sechter. Memorandum dává základ dlouhodobým budoucím vztahům mezi oběma zeměmi, zejména mezi leteckými subjekty. Zabývá se i nastavením regulací a pravidel v letectví, sdílením zkušeností, vytvářením společných projektů, výcvikem leteckých specialistů, vývojem a výrobou letadel či zajištěním bezpečnosti v oblasti civilního letectví, kde Česká republika patří mezi špičku na mezinárodní úrovni. Podpis […]
  • „Stavba obchvatu Klatov je jen jedním z příkladů toho, co naše vláda v dopravní infrastruktuře a v podpoře měst a regionů prosadila. Na silnici číslo I/27, která v severojižním směru prochází západní a severní část Česka, je naším cílem, aby se řidiči vyhnuli většině obcí. Na jih od Plzně je již ve výstavbě prodloužení dálničního přivaděče,“ říká ministr dopravy v demisi Karel Havlíček. Silnice I/27 je v předmětném úseku součástí mezinárodního evropského tahu E53 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda – Eisenstein – Deggendorf – Mnichov. V plánuje je postupná přestavba silnice mimo zastavěná území obcí. Již od loňského roku […]
  • „Tento den nám připomíná, že nejde o abstraktní statistiku. Každé číslo představuje lidský život, ztrátu nejbližších lidí, mámy, táty, sourozence, dítěte… Málokdo vnímá, jak drastickým a dlouhodobým zásahem do života celé rodiny je úmrtí nebo těžké zranění způsobené dopravní nehodou. Jak říkají protagonisté dokumentu 13 minut mapujícího příběhy pěti vážných dopravních nehod: Osudná chyba trvá jednu vteřinu. Následky si oběti i viníci nesou celý život,“ říká vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold. V období leden až říjen 2021 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 384 (meziročně o 9 méně, tj. -2,3 %) a […]
Loading RSS Feed

TOP-magazín

TOP magazín, TOP informace

COVID v ČR – web

covid-19, koronavirus v ČR

CO SE DĚJE? – FB

ce se děje? v CŘ